چند رسانه ای

سیاست

دریادار سیاری از پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه بازدید کرد - اخبار تسنیم

معاون هماهنگ کننده ارتش با حضور در پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه، از بخش های مختلف این یکان بازدید کرد.

اخبار گوناگون