روی خط خبر

موضوع: سیاست منبع: عصر ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان عکس مشترک بهزاد نبوی و احمد توکلی سناریو بود از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

عکس مشترک بهزاد نبوی و احمد توکلی سناریو بود

روزنامۀ کیهان، عکس مشترک بهزاد نبوی و احمد توکلی (فعالان سیاسی و مشهور اصلاح طلب و اصول گرا) در حاشیۀ دیدار شنبه شب فعالان سیاسی با رییس جمهوری را «سناریوی از پیش تعیین شدۀ عکاس» دانسته که « عمداً این دو را کنار یکدیگر کشانده و تصویر آنها را ثبت کرده است.»به گزارش عصر ایران، منظور از عکاس در این متن البته نه عکاس یک رسانه که «محمد عطریان فر» فعال سیاسی اصلاح طلب است. این عضو ارشد کارگزاران هم در این دیدار حضور داشته و این عکس را با گوشی تلفن همراه خود گرفته است.کیهان، فرصت را مغتنم شمرده و اتهامات خود به سخنگوی دولت شهید رجایی را بار دیگر تکرار کرده است. از این قرار: «خیانت در مذاکرات الجزایر، کارشکنی در کار رزمندگان در جبهه ها، تحصن و استعفا در مجلس ششم، طرفداری از سوسیالیسم، فالوده خوری با لیبرال ها و محکومیت در سال 88». نکتۀ جالب توجه این که در سال 59 مهم ترین منتقد مذاکرات الجزایر با محوریت بهزاد نبوی و احمد عزیزی که به صدور بیانیه و توافقی برای آزادی گروگان های آمریکایی انجامید ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوری وقت و نهضت آزادی ایران بودند که بیش از بهزاد نبوی آماج حملات و انتقادات کیهان بوده و هستند.این روزنامه نوشته است: همۀ اینها ترفند و فریب است برای «رفع حصر و رفع ممنوع التصویری».

مطلب با عنوان عکس مشترک بهزاد نبوی و احمد توکلی سناریو بود از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان عکس مشترک بهزاد نبوی و احمد توکلی سناریو بود از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون