روی خط خبر

موضوع: سیاست منبع: عصر ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان صدور حکم جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

صدور حکم جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی

دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرد.سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر به تسنیم گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت اما سازمان خصوصی سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

مطلب با عنوان صدور حکم جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان صدور حکم جلب رئیس سازمان خصوصی‌سازی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون