روی خط خبر

موضوع: سیاست منبع: عصر ایران
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی

تخلفات گسترده مالی یکی از روسای فدراسیون های ورزشی درحالی در مراجع قضایی و کمیته تخلفات وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است که گفته شده به زودی حکم برکناری او نیز صادر خواهد شد.به گزارش ایسنا، روسای یکی از فدراسیون های ورزشی در رشته های پایه که در طی سال های گذشته ریاستش بر این فدراسیون با حواشی و بعضا تخلفات اداری و اجرایی همراه بوده، این بار متهم به انجام تخلفات مالی سنگینی شده است که این موضوع حاشیه های جدیدی را برای این فدراسیون ایجاد کرده است.بر اساس اطلاعات موثق واصله به ایسنا، ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی اسناد و مدارک مالی این فدراسیون متوجه تخلفات مالی سنگینی در این فدراسیون شده و گزارش این تخلفات را برای بررسی به مراجع قضایی ارسال کرده و هم اکنون موضوع در دادسرای مربوطه در حال رسیدگی است.همزمان موضوع این تخلفات مالی به کمیته تخلفات وزارت ورزش و جوانان نیز گزارش شده است.وزارت ورزش در جلسه اخیر شورای معاونان وزارتخانه این موضوع را بررسی کرده و شنیده ها حکایت از این دارد که بزودی این رییس فدراسیون برکنار و سرپرست جدیدی برای این فدراسیون که هنوز دوره ۴ ساله اش رییسش به پایان نرسیده نیز صادر خواهد شد.

برچسب ها:

مطلب با عنوان احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان احتمال برکناری رییس یک فدراسیون به خاطر تخلفات گسترده مالی از وب سایت عصر ایران asriran با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون