روی خط خبر

موضوع: سیاست منبع: بهار نیوز
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان بهار نیوز - استیضاح بطحائی در دستور کار مجلس از وب سایت بهار نیوز baharnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

بهار نیوز - استیضاح بطحائی در دستور کار مجلس

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای 60 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار ضمن تأیید این خبر، گفت: وزیر آموزش و پرورش توجهی به سند چشم‌انداز آموزش و پرورش ندارد که این، یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح آقای بطحایی است.وی افزود: طرح استیضاح آقای بطحایی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است.متن کامل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم سلام علیکم احترماً، به اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 220 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه به دلایل زیر، درخواست استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر بطحایی را داریم، خواهشمند است طبق مواد و اصول قانون اساسی، اقدامات مربوطه را انجام دهید. **موارد استیضاح: 1- عدم توجه عملی به سند چشم‌انداز آموزش و پرورش 2- عدم توجه به عملی به امور تربیتی - پرورشی - تربیت بدنی- سلامت در آموزش و پرورش و مدارس 3- عدم توجه عملی به اجرای قانون و نظام هماهنگی 4- تنزل جایگاه مدیران مدارس از نظر منزلت و حقوق و مزایا در دوره وزارت ایشان 5- گران‌تر شدن آموزش و پرورش در دوره وزارت ایشان 6- عدم توجه عملی در رسیدگی به سرانه مدارس کشور، به‌خصوص مناطق محروم و متأسفانه، افزایش جمعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ویژه در مناطق حاشیه‌شهر - محروم - کارگران در دوره وزارت ایشان 7- افزایش آسیب‌های اجتاعی در مدارس و نبود راهکارهای عملی وزیر برای مقابله با این آسیب‌های جدید 8- عزل و نصب‌های سیاسی - حزبی - باندی - رفاقتی در وزارت آموزش و پرورش و اداره کل‌ها و مدارس ویژه در مناطق محروم و عدم وجه به دانش‌آموزان در بحث تغذیه و.... 9- عدم برنامه جدید برای، افزایش حقوق، مزایای رفاهی، معیشتی فرهنگیان و تنزل جایگاه و رتبه اجتماعی - اقتصادی معلمان در دوره وزارت ایشان 10- کاهش دانش‌آموزان در خوابگاه‌های دانش‌آموزی ویژه در مناطق محروم و عدم توجه به دانش‌آموزان در بحث تغذیه و دیگر امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان 11- عدم پویایی و نشاط در بین معلمان و دانش‌آموزان و کاهش انگیزه کاری در بین معلمان و کاهش انگیزه ادامه تحصیل 12- عدم شایسته‌سالاری و عدم ایجاد رقابت در بحث، انتخاب معلمان خرید خدمت، در مهر سال 97 که باعث نارضایتی شدید در بین جوانان با تحصیلات عالیه، شده و از طرفی بعضاً افراد غیر شایسته و غیر تخصصی و غیر مرتبط و فقط با لابی‌گری وارد بدنه آموزش و پرورش و مدارس شده‌اند. 13- عدم مدیریت در سامان‌دهی نیروی انسانی در مدارس 14- عدم مدیریت مالی در وزارت آموزش و پرورش 15- واگذاری مراکز رفاهی - تربیتی - فرهنگی آموزشی و پرورشی به بخش خصوصی از جمله اردوگاه شهید باهنر و مراکز رفاهی 16- عدم نظارت بر مدارس غیر دولتی و وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دیگر 17- حذف و کاهش مدارس ابتدایی و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل به‌خصوص در مناطق محروم 18- عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخل 19- عدم توجه به وضعیت گرمایشی مدارس 20- عدم پایبندی به برنامه‌های ارائه شده در زمان اخذ رأی اعتماد 21- عدم پذیرش مسئولیت در مورد امکانات مدرسه غرب تهران، استان قزوین و مدرسه شاهد تهران

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای 60 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار ضمن تأیید این خبر، گفت: وزیر آموزش و پرورش توجهی به سند چشم انداز آموزش و پرورش ندارد که این، یکی از مهم ترین دلایل استیضاح آقای بطحایی است.وی افزود: طرح استیضاح آقای بطحایی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.متن کامل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترمسلام علیکماحترماً، به اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 220 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه به دلایل زیر، درخواست استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر بطحایی را داریم، خواهشمند است طبق مواد و اصول قانون اساسی، اقدامات مربوطه را انجام دهید.**موارد استیضاح:1- عدم توجه عملی به سند چشم انداز آموزش و پرورش2- عدم توجه به عملی به امور تربیتی - پرورشی - تربیت بدنی- سلامت در آموزش و پرورش و مدارس3- عدم توجه عملی به اجرای قانون و نظام هماهنگی4- تنزل جایگاه مدیران مدارس از نظر منزلت و حقوق و مزایا در دوره وزارت ایشان5- گران تر شدن آموزش و پرورش در دوره وزارت ایشان6- عدم توجه عملی در رسیدگی به سرانه مدارس کشور، به خصوص مناطق محروم و متأسفانه، افزایش جمعیت دانش آموزان بازمانده از تحصیل ویژه در مناطق حاشیه شهر - محروم - کارگران در دوره وزارت ایشان7- افزایش آسیب های اجتاعی در مدارس و نبود راهکارهای عملی وزیر برای مقابله با این آسیب های جدید8- عزل و نصب های سیاسی - حزبی - باندی - رفاقتی در وزارت آموزش و پرورش و اداره کل ها و مدارس ویژه در مناطق محروم و عدم وجه به دانش آموزان در بحث تغذیه و....9- عدم برنامه جدید برای، افزایش حقوق، مزایای رفاهی، معیشتی فرهنگیان و تنزل جایگاه و رتبه اجتماعی - اقتصادی معلمان در دوره وزارت ایشان10- کاهش دانش آموزان در خوابگاه های دانش آموزی ویژه در مناطق محروم و عدم توجه به دانش آموزان در بحث تغذیه و دیگر امکانات مورد نیاز دانش آموزان11- عدم پویایی و نشاط در بین معلمان و دانش آموزان و کاهش انگیزه کاری در بین معلمان و کاهش انگیزه ادامه تحصیل12- عدم شایسته سالاری و عدم ایجاد رقابت در بحث، انتخاب معلمان خرید خدمت، در مهر سال 97 که باعث نارضایتی شدید در بین جوانان با تحصیلات عالیه، شده و از طرفی بعضاً افراد غیر شایسته و غیر تخصصی و غیر مرتبط و فقط با لابی گری وارد بدنه آموزش و پرورش و مدارس شده اند.13- عدم مدیریت در سامان دهی نیروی انسانی در مدارس14- عدم مدیریت مالی در وزارت آموزش و پرورش15- واگذاری مراکز رفاهی - تربیتی - فرهنگی آموزشی و پرورشی به بخش خصوصی از جمله اردوگاه شهید باهنر و مراکز رفاهی16- عدم نظارت بر مدارس غیر دولتی و وابسته به سازمان ها و نهادهای دیگر17- حذف و کاهش مدارس ابتدایی و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل به خصوص در مناطق محروم18- عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخل19- عدم توجه به وضعیت گرمایشی مدارس20- عدم پایبندی به برنامه های ارائه شده در زمان اخذ رأی اعتماد21- عدم پذیرش مسئولیت در مورد امکانات مدرسه غرب تهران، استان قزوین و مدرسه شاهد تهران

مطلب با عنوان بهار نیوز - استیضاح بطحائی در دستور کار مجلس از وب سایت بهار نیوز baharnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان بهار نیوز - استیضاح بطحائی در دستور کار مجلس از وب سایت بهار نیوز baharnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون