روی خط خبر

موضوع: اقتصاد منبع: فانوس نیوز
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان رشد پروازها‌ی داخلی و خارجی در شرایط تحریم/افزایش جابه‌جایی مسافر از وب سایت فانوس نیوز fanousnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

رشد پروازها‌ی داخلی و خارجی در شرایط تحریم/افزایش جابه‌جایی مسافر

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به افزایش نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر در بخش هوایی گفت: این آمار در شرایطی محقق شد که صنعت حمل و نقل هوایی تحریم است.

به گزارش فانوس، رحمت الله مه آبادی با اشاره به مأموریت های اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار داشت: راهبری، مدیریت و توسعه فرودگاه های کشور برای تسهیل خدمات حمل و نقل ایمن هواپیما ها، مسافر و بار و ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی در فضای کشور و فرودگاه ها به پروازهای داخلی و بین المللی و هدایت هواپیما در مسیرهای هوایی و محدوده فرودگاه ها از مأموریت های شرکت است.وی ادامه داد: همچنین طراحی، تجهیز و کنترل مسیرهای هوایی کشور و طرح های نشست و برخاست هواپیما ها، از دیگر مأموریت های اصلی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است.* انجام بیشترین نشست و برخاست داخلی و بین المللی در سال 96مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به آمار و اطلاعات نشست و برخاست پروازهای داخلی در 10 سال اخیر بیان کرد: از سال 1387 تا سال 1396 تعداد متوسط نشست و برخاست پروازهای داخلی، 278 هزار و 43 فروند بوده است.مه آبادی ادامه داد: در این 10 سال بیشترین نشست و برخاست پرواز داخلی در سال 96 با رقم 370 هزار و 661 فروند ثبت شد و کمترین آن مربوط به سال سال 87 با رقم 202 هزار و 100 فروند بوده است.وی با بیان اینکه تعداد نشست و برخاست پروازهای خارجی در متوسط 10 ساله، عدد 63 هزار و 960 فروند ثبت شد، گفت: بیشترین آمار نشست و برخاست پرواز بین المللی در 10 سال اخیر مربوط به سال 96 با رقم 84 هزار و 957 فروند و کمترین آن مربوط به سال 87 با رقم 44 هزار و 505 فروند بوده است.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد: متوسط کل نشست و برخاست های پروازهای داخلی و بین المللی کشور در 10 سال اخیر 342 هزار و 2 فروند بود که این رقم فقط در سال 96 عدد 455 هزار و 618 فروند بود.* اعزام و پذیرش 12.5 میلیون مسافر بین المللی در سال قبل وی اظهار داشت: در بخش اعزام و پذیرش مسافر داخلی در سال های 87 تا پایان 96، به طور متوسط 32 میلیون و 203 هزار و 742 نفر اعزام و پذیرش شدند که این رقم در پروازهای بین المللی 9 میلیون و 448 هزار و 78 نفر بود و متوسط کل مسافران داخلی و بین المللی در این 10 سال 41 میلیون و 651 هزار و 820 نفر ثبت شد.مه آبادی ادامه داد: در سال 96 رقم اعزام و پذیرش مسافر داخلی 44 میلیون و 284 هزار و 613 نفر و رقم اعزام و پذیرش مسافر بین المللی 12 میلیون و 517 هزار و 592 نفر بود.* ارسال و پذیرش 552 تن بار در سال 96مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: در بخش ارسال و پذیرش بار و پست در سال های 87 تا پایان 96، به طور متوسط 418 هزار و 872 تن ارسال و پذیرش بار و پست انجام شد که 240 هزار و 493 تن مربوط به پروازهای داخلی و 178 هزار و 379 تن مربوط به پروازهای بین المللی است.مه آبادی اظهار داشت: متوسط رشد 10 سال اخیر در نشست و برخاست 605 درصد و در اعزام و پذیرش 6.8 درصد است.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رشد 5 ساله دوم نسبت به 5 ساله اول، گفت: در نشست و برخاست 28 درصد رشد و در اعزام و پذیرش 38 درصد رشد محقق شد و باید توجه داشت که این ارقام اغلب در شرایط تحریم محقق شده است.

مطلب با عنوان رشد پروازها‌ی داخلی و خارجی در شرایط تحریم/افزایش جابه‌جایی مسافر از وب سایت فانوس نیوز fanousnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان رشد پروازها‌ی داخلی و خارجی در شرایط تحریم/افزایش جابه‌جایی مسافر از وب سایت فانوس نیوز fanousnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون