روی خط خبر

موضوع: اقتصاد منبع: ایران اکونومیست
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۹۸ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه از وب سایت ایران اکونومیست iraneconomist با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۹۸ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بورس تهران؛ گزارش "بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال 1398 با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه" توسط مدیریت تحقیق و توسعه منتشر شد .طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور «بودجه» برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و اهداف قانونی کشور می شود. بر اساس قوانین کشور هرساله دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم الاجرا، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.بودجه کل کشور، از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه ها (مصارف) تقسیم می شود.منابع بودجه عمومی دولت به صورت عمده از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع مالیاتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و.... تشکیل شده است. مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش 1) هزینه های جاری 2) سرمایه گذاری عمرانی و 3) تملک دارایی مالی (بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...) تشکیل یافته است.پس از آشنایی کلی با ساختار بودجه، در بخش نخست به بررسی ارقام کلی مندرج در لایحه بودجه 1398 که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پرداخته می شود. در بخش دوم و سوم به بررسی اقلام عمده سرفصل «واگذاری دارایی مالی» و « تملک دارایی سرمایه ای» پرداخته شده است.هدف از ارایه بخش های مذکور، پیوند مستقیم اقلام این دو سرفصل با بازار سرمایه کشور است در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه 1398 پرداخته و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری ارایه می شود. رویکرد گزارش حاضر، رویکرد تطبیقی می باشد. در واقع ارقام لایحه بودجه 1398 با ارقام لایحه بودجه سال 1397 و قانون بودجه 1397 مقایسه می شود.

مطلب با عنوان بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۹۸ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه از وب سایت ایران اکونومیست iraneconomist با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۹۸ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه از وب سایت ایران اکونومیست iraneconomist با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون