روی خط خبر

موضوع: اقتصاد منبع: خبر فوری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان نرخ تورم ۲۰ درصد شد از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

نرخ تورم ۲۰ درصد شد

در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم (100=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می­د

در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم (100=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٦ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩,٦ درصد بیشتر از دی ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧,٤ درصد) 2.2 واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ به 20.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (18 درصد) 2.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 1.6 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب 57.8 و 32.4 درصد می­باشد.افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشورشاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 39 درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٦,٩ درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشورشاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) 2.8 واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات قیمت ها در ماه جاریدر ماه جاری اکثر بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاریدامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است. در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم (100=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می­دهد. پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)اقتصادی/ اقتصاد ایران1 بهمن 1397 - 21:12در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٦ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩,٦ درصد بیشتر از دی ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧,٤ درصد) 2.2 واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ به 20.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (18 درصد) 2.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 1.6 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب 57.8 و 32.4 درصد می­باشد.افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشورشاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 39 درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٦,٩ درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشورشاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) 2.8 واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات قیمت ها در ماه جاریدر ماه جاری اکثر بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته اند.درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاریدامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است.

مطلب با عنوان نرخ تورم ۲۰ درصد شد از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان نرخ تورم ۲۰ درصد شد از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون