روی خط خبر

موضوع: اقتصاد منبع: خبر فوری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند

پیشنهاد می شود پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوسا

پیشنهاد می شود پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود. مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج و امکان پذیری افزایش آن به ۳۰ میلیون تومان، پیشنهاد داد این وام به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و وام قرض الحسنه حداقل ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند پرداخت گردد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۷. تبصره «۱۶» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض الحسنه»، پیشنهاد داد مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و وام قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت گردد و تاکید کرد منابع بانکی کافی برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان هم وجود دارد.در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج آمده است: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی) است. در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همچون سالهای گذشته، موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دیده شده است که مبلغ آن برای هریک از زوجین ۱۵۰ میلیون ریال (مشابه سال قبل) است. این درحالی است که شاخص قیمت مصرف کننده در پایان آذر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۴ درصد رشد داشته است. این شاخص در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها، مبلمان و لوازم خانگی و اجاره مسکن به ترتیب ۵۱.۹، ۶۸ و ۲۳.۹ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص کالاهای بادوام که نزدیکترین شاخص به اقلام جهیزیه است، حدود ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۹۱.۸ درصد رشد داشته است. لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه های ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون های مختلف داده شده است».*منابع بانکی کافی برای افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارددر ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش با بررسی منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه نشان داده شده است که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا سیصد میلیون ریال در صورت پایبندی بانکها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعایت %۹۵ برای حداقل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده قرض الحسنه پس انداز حتی بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری ممکن است».*پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده به ۲۵ میلیون توماننهایتا مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: «اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینه های مرتبط نیز ضروری است؛ ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به دویست و پنجاه میلیون ریال پیشنهاد می شود».*پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزندبازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۲۵۰ میلیون ریال، با مازاد منابع قرض الحسنه در سال ۱۳۹۸ روبه رو خواهیم بود که با هدف کاهش مصارف غیرضرور، لازم است مصارف اولویت دار در قانون بودجه تعیین شود، پیشنهادی درباره استفاده بهینه از این منابع ارائه داده است که عبارتست از: «با توجه به سیاستهای کلی نظام در موضوع جمعیت یکی از بهترین مصادیق، تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند است که جعل ناپذیر و قابل راستی آزمایی سیستمی است؛ لذا پیشنهاد می شود پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود». پیشنهاد می شود پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود. پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)اجتماعی/ خانواده1 بهمن 1397 - 21:34مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج و امکان پذیری افزایش آن به ۳۰ میلیون تومان، پیشنهاد داد این وام به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و وام قرض الحسنه حداقل ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند پرداخت گردد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۷. تبصره «۱۶» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض الحسنه»، پیشنهاد داد مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و وام قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت گردد و تاکید کرد منابع بانکی کافی برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان هم وجود دارد.در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج آمده است: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی) است. در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همچون سالهای گذشته، موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دیده شده است که مبلغ آن برای هریک از زوجین ۱۵۰ میلیون ریال (مشابه سال قبل) است. این درحالی است که شاخص قیمت مصرف کننده در پایان آذر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۴ درصد رشد داشته است. این شاخص در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها، مبلمان و لوازم خانگی و اجاره مسکن به ترتیب ۵۱.۹، ۶۸ و ۲۳.۹ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص کالاهای بادوام که نزدیکترین شاخص به اقلام جهیزیه است، حدود ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۹۱.۸ درصد رشد داشته است. لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه های ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون های مختلف داده شده است».*منابع بانکی کافی برای افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارددر ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش با بررسی منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه نشان داده شده است که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا سیصد میلیون ریال در صورت پایبندی بانکها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعایت %۹۵ برای حداقل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده قرض الحسنه پس انداز حتی بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری ممکن است».*پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده به ۲۵ میلیون توماننهایتا مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: «اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینه های مرتبط نیز ضروری است؛ ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به دویست و پنجاه میلیون ریال پیشنهاد می شود».*پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزندبازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۲۵۰ میلیون ریال، با مازاد منابع قرض الحسنه در سال ۱۳۹۸ روبه رو خواهیم بود که با هدف کاهش مصارف غیرضرور، لازم است مصارف اولویت دار در قانون بودجه تعیین شود، پیشنهادی درباره استفاده بهینه از این منابع ارائه داده است که عبارتست از: «با توجه به سیاستهای کلی نظام در موضوع جمعیت یکی از بهترین مصادیق، تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند است که جعل ناپذیر و قابل راستی آزمایی سیستمی است؛ لذا پیشنهاد می شود پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود».

مطلب با عنوان پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند از وب سایت خبر فوری khabarfoori با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون