روی خط خبر

  • جامعه
  • ساعت 24
  • احتمال ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران

موضوع: جامعه منبع: ساعت 24
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان احتمال ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران از وب سایت ساعت 24 saat24 با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

احتمال ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران

ساعت 24-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: خودروهایی که شماره تهران نیستند باید برای تردد در تهران محدودیت داشته باشند.

ساعت 24-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: خودروهایی که شماره تهران نیستند باید برای تردد در تهران محدودیت داشته باشند. محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران ؛ با استناد به آمار وزارت راه از تعداد خودروهایی که روزانه وارد تهران می شوند و در پایان روز خارج می شوند، گفت: بر این اساس روزانه 550 هزار خودرو از شهرهای اقماری وارد تهران می شوند و سپس به شهر خود بر می گردند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: خودروهایی که پلاک تهران نیستند عوارض سالیانه خود را باید به شکلی متفاوت پرداخت کنند، زیرا خودرویی که پلاک تهران نیست باید برای تردد در تهران محدودیت داشته باشد و یک خودرو نمی تواند تمام سال در تهران حضور داشته باشد ولی شماره شهرستان داشته باشد.پورسیدآقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر عوارض خودرو در هر شهری که پرداخت شود به حساب شهرداری همان شهر واریز می شود، تأکید کرد: این وضعیت یک نقص قانونی است و باید عوارض خودرو در حساب شهرداری محل تردد خودرو واریز شود.وی افزود: برای اینکه این موضوع را اجرایی کنیم، به وزارت کشور نامه ای داده ایم که وزارت کشور متعهد شود یک سامانه ملی عوارض خودرو را راه اندازی کند تا هر کس عوارض خودرویش را در هر شهری که پرداخت کرد، مبلغ واریز شده به حساب شهرداری شهری برود که خودرو شماره گذاری شده است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه برای این کار با وزارت کشور مکاتبه ای شده و جلسه ای برگزار کردیم، گفت: آن ها موافقت اولیه کرده اند که این کار به شهرداری تهران واگذار شود تا شهرداری تهران به نمایندگی از وزارت کشور این سامانه را راه اندازی کند و ما هم پذیرفتیم که شهرداری تهران برای کل کشور این کار را انجام دهد.وی افزود: این کار به نفع همه است زیرا هر کس عوارضش را در هر جا پرداخت کند به حساب شهر خودش می رود و از سویی دیگر تفاوت شماره خودرو هم دارای معنا می شود؛ در غیر این صورت تفاوت شماره خودرو بی معنی خواهد بود.

مطلب با عنوان احتمال ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران از وب سایت ساعت 24 saat24 با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان احتمال ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران از وب سایت ساعت 24 saat24 با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون