روی خط خبر

موضوع: شهری منبع: شعار سال
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان اعضای شورای شهر مخالف شهردار شدن محسن هاشمی هستند از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اعضای شورای شهر مخالف شهردار شدن محسن هاشمی هستند

مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در مورد نبود اسم آقای محسن هاشمی در بین کاندیدای نهایی برای شهرداری گفت: فکر می کنیم اعضای شورای شهر علاقه مند هستند که آقای محسن هاشمی رئیس شورا باقی بماند.

شعار سال: اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در مورد شهردار آینده تهران گفت: گزینه مناسب شهرداری تهران کسی است که بتواند شهر تهران را ارزان اداره کند.وی با اشاره به نقش مردم در تامین بودجه شهرداری تهران تصریح کرد: اکنون بودجه مالی شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان است و شاهد هستیم که دو میلیون خانوار در تهران ساکن هستند، اگر این افراد بخواهند 17 هزار میلیارد تومان را بدهند، این به آن معناست که هر خانوار باید هشت و نیم میلیون تومان در سال بدهد، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا مردم تهران قادر هستند این میزان عوارض به شهرداری پرداخت کنند.مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری با بیان اینکه ۷۵ درصد مردم توان پرداخت این رقم را ندارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون در این زمینه فکری انجام نشده است و تاکنون شهر را با قانون فروشی اداره می کردند. می گفتند مثلا شما بیاید تراکم اضافی بسازید، پول اضافی بدهید تا شهرداری اداره بشود.وی ادامه داد: متاسفانه مقامات شهرداری در قسمت های مربوطه به درآمد بسیار خوشحال می شوند که مردم تقلب کنند و اضافه بسازند و اضافه جریمه بدهند، چون اصلا بدون جریمه و تخلفات بنا امورات شهردای نمی گذرد.وی خاطرنشان کرد: امورات شهرداری با این مسئله می گذرد که بتوانند از روش های دیگری درآمدکسب کنند، چون اداره شهر تهران بدون گرفت عوارض و با این وضعیت ممکن نیست.ترکان تصریح کرد: تا زمانی که بودجه شهرداری 17 هزار میلیار تومان است، هرکسی شهردار تهران شود باید قانون فروشی کند و از راه قانون فروشی و کسب درآمد های نامناسب شهر تهران را اداره کند در حالی که این روشی غلط است و ما باید به دنبال این باشیم که شهر تهران را با سالی شش هزار میلیارد تومان اداره کنیم.عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره پرسنل بسیار زیاد و پرهزینه شهرداری اظهار کرد: سطح خدمات در شهرداری متوسط است و این سهم باید به شش هزار میلیارد تومان اداره بشود نه آن که با 17 هزار میلیارد تومان به این صورت اداره شود.وی ادامه داد: باید از کاندیدای محترم شهرداری بخواهیم که برای اداره شهر تهران طرح دهند که چگونه می خواهند شهر تهران را با عوارض اداره کنند؟ترکان خاطرنشان کرد: باید به این سطح برسیم که دیگر تخلف و قانون فروشی نکنیم، تراکم بیش ازحد برقرار نشود و در مناطقی که کاربری مشخص دارد، برای کسب درآمد کاربری آن عوض نشود.مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در مورد نبود اسم آقای محسن هاشمی در بین کاندیدای نهایی برای شهرداری اظهار کرد: فکر می کنیم اعضای شورای شهر علاقه مند هستند که آقای محسن هاشمی رئیس شورا باقی بماند.عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی کشت پور به عنوان گزینه اول شورای شهری ها برای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: من در مورد اشخاص نمی خواهم اظهارنظری کنم و به همین خاطر صورت مسئله را تشریح کردم تا بدانیم باید فردی را برای شهرداری انتخاب کنیم که بتواند تهران را با سالی شش هزار میلیارد هزینه اداره کند.شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت livedata، تاریخ 16 آبان 97، کد مطلب: 574016:www.livedata.ir

مطلب با عنوان اعضای شورای شهر مخالف شهردار شدن محسن هاشمی هستند از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان اعضای شورای شهر مخالف شهردار شدن محسن هاشمی هستند از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون