روی خط خبر

موضوع: فناوری اطلاعات منبع: شعار سال
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان خبری از ارتباط با صنعت نیست از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

خبری از ارتباط با صنعت نیست

کارنامه یک ماهه اول دانشگاه های دولتی نشان می دهد بخش کوچکی از فعالیت های علمی منجر به تولید محصول و ارتباط با صنعت بوده است.

شعار سال: انجام فعالیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکی از کارکردهای دانشگاه ها به شمار می رود؛ کارکردی که امسال نیز طبق روال هرساله و با شروع سال تحصیلی جدید به ویژه در مهرماه به اوج خود رسید و دانشگاه ها فعالیت های متنوعی را در حوزه های مطرح شده انجام دادند. البته هرکدام از این حوزه ها خود زیرمجموعه های متفاوتی دارد که قطعا ارتباط با صنعت در حوزه فعالیت های علمی یکی از اصلی ترین کارکردهایی است که هر کدام از دانشگاه ها باید به نوبه خود آن را در دستور کار خود قرار دهند، هرچند طی سال های اخیر مسئولان مختلف آموزش عالی و روسای دانشگاه ها خود تاکید ویژه ای به این بخش از فعالیت های دانشگاه ها داشته و دارند، اما برای بررسی دقیق تر حوزه فعالیت های دانشگاه ها سراغ 10 دانشگاه اول کشور یعنی دانشگاه های صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خوارزمی، تربیت مدرس و تبریز رفتیم و سهم هرکدام از فعالیت هایشان در حوزه های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.طبق بررسی های ما دانشگاه امیرکبیر و تهران با انجام 15 فعالیت علمی به عنوان یکی از دانشگاه های پیشتاز در عرصه فعالیت های علمی به شمار می روند و بعد از آن دانشگاه علامه طباطبایی با 10 فعالیت، دانشگاه تربیت مدرس با هفت و دانشگاه صنعتی شریف با چهار فعالیت در این حوزه در رده های بعدی قرار گرفته اند، با این حال دانشگاه خوارزمی طی یک ماه گذشته فعالیتی چشمگیر در حوزه های علمی انجام نداده است.همچنین در حوزه فعالیت های اجتماعی و صنفی دانشگاه تهران با انجام نه برنامه در رده اول و دانشگاه فردوسی و شریف با هفت برنامه در رده های بعدی قرار گرفتند. در حوزه فعالیت های فرهنگی و سیاسی نیز دانشگاه فردوسی مشهد با هشت برنامه در بین دانشگاه های نامبرده رتبه اول را داشته و بعد از آن دانشگاه تهران با هفت برنامه و صنعتی شریف با شش برنامه در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.ارتباط با صنعت کمترین فعالیت دانشگاه ها طی یک ماه گذشتهدر یک ماه اول سال تحصیلی دانشگاه ها حداقل دو فعالیت در ارتباط با صنعت داشته اند، اما نگاه تفکیکی برنامه های این حوزه نشان می دهد در بخش ارتباط با صنعت تنها چهار دانشگاه گام های عملیاتی برداشته اند و دانشگاه های امیرکبیر و صنعتی شریف در این بخش از دیگر دانشگاه ها جلوتر بوده و در طول یک ماه گذشته سه برنامه را برای ارتباط با صنعت عملیاتی کرده اند، البته دانشگاه تربیت مدرس با دو برنامه و دانشگاه تهران نیز با یک برنامه جزء دانشگاه هایی هستند که فعالیت هایی در این بخش داشته اند.برگزاری همایش ها، جشنواره ها و مسابقات علمی رتبه نخست فعالیت علمی دانشگاه هانکته قابل تامل درباره فعالیت های علمی دانشگاه های برتر کشور این است که دانشگاه ها در حوزه همایش ها، جشنواره ها، مسابقات علمی و... بیشترین تکاپو را از خود نشان داده اند، به گونه ای که غیر از دانشگاه فردوسی مشهد و علم و صنعت که هیچ گونه فعالیتی را در این حوزه نداشته اند، مابقی دانشگاه ها حداقل سه برنامه را در این بخش داشته اند. به عبارت دیگر، دانشگاه تهران با 15 برنامه در حوزه همایش ها و مسابقات در صدر جدول قرار دارد و بعد از آن دانشگاه علامه طباطبایی با 11 و تربیت مدرس با 10 برنامه در رده های دوم و سوم هستند؛ البته دانشگاه های صنعتی شریف و تبریز نیز با سه برنامه جزء کم کارترین دانشگاه های این حوزه محسوب می شوند.ایده بازارهای دانشجوییحوزه ای که در طول یک ماه تنها چهار فعالیت در آن صورت گرفته که دانشگاه های صنعتی اصفهان، امیرکبیر، علامه طباطبایی و تربیت مدرس هر کدام یک فعالیت را در این بخش داشته اند؛ اما در مقابل در حوزه تولید محصول 10 اقدام جدید صورت گرفته که بار این بخش تنها بر دوش دو دانشگاه امیرکبیر و تهران بوده است و در این حوزه نیز دانشگاه امیرکبیر با هشت برنامه در رتبه اول قرار دارد.با همه این تفاسیر نمودارهای زیر به تفکیک درباره نوع فعالیت دانشگاه های برتر کشور سخن می گویند.

مطلب با عنوان خبری از ارتباط با صنعت نیست از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان خبری از ارتباط با صنعت نیست از وب سایت شعار سال shoaresal با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون