روی خط خبر

تحقق 126 درصدی برنامه سپرده های مردمی

مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان تحقق 126 درصدی برنامه سپرده های مردمی

تحقق 126 درصدی برنامه سپرده های مردمی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز دوشنبه 17 دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، فهیمی عملکرد مدیریت این بانک در استان کردستان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 126 درصدی برنامه سپرده های مردمی، جذب 89 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایر...

رشد 150 درصدی درآمد ارزی استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز شنبه اول دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، قزل سفلی عملکرد مدیریت این بانک در استان گلستان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، رشد 150 درصدی درآمد ارزی استان، تحقق 126 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان، جذب 91 درصدی اعتبار ...

تحقق 120 درصدی برنامه بانکداری مجازی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز دوشنبه 12 آذرماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، جهانی میر عملکرد مدیریت این بانک در استان لرستان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 113 درصدی برنامه سپرده های مردمی ، رشد مناسب نسبت سپرده های ارزان قیمت به کل سپرده ها، جذب...

تحقق 120 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز یکشنبه 25 آذرماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، شهدی عملکرد مدیریت این بانک در استان آذربایجان غربی را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، جذب 100 درصدی اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ، تحقق 120 درصدی برنامه سپرده های م...

ضامن حمایت بیشتر از فعالان بخش کشاورزی ،رشد 31 درصدی منابع بانک

تامین و تجهیز منابع برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، ماموریت و رسالت اصلی بانک کشاورزی است و رشد 31 درصدی منابع بانک در 9 ماهه سال جاری، یکی از بهترین را ه های ارزیابی عملکرد بانک و نویدبخش ارتقای توان بانک در حمایت از تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است.

تحقق 94 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز سه شنبه چهارم دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، کمندی عملکرد مدیریت این بانک در استان مازندران را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 94 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان، جذب 80 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پایدار روستا...

رشد مناسب منابع ارزان قیمت

"به گزارش ایران اکونومیست"به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز یکشنبه 11 آذرماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، علیمردانی عملکرد مدیریت این بانک در استان کرمانشاه را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 98 درصدی برنامه سپرده های مردمی و رشد مناسب نسبت سپرده های ارز...

رشد 31 درصدی منابع بانک، ضامن حمایت بیشتر از فعالان بخش کشاورزی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک با بیان مطلب فوق افزود: مانده کل سپرده های بانک کشاورزی در مقطع پایان آذر سال جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد منابع بانک تا پایان آذر ماه 1397 بیش از 201 هزار میلیارد ریال معادل 31 درصد رشد داشته است که این رقم نزدیک به 60 هزار میلیارد ریال بیشتر از رشد 9 ماهه اول سال 1396 بوده است.وی اظهار داشت: مطالعه سایر شاخص های تجهیزمنابع نشان می دهد که بانک کشاورزی در مقطع پا...

رشد 160 درصدی سرانه مبلغ ضمانت نامه های صادره در استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز سه شنبه 20 آذرماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، رزاق منش عملکرد مدیریت این بانک در استان فارس را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، رشد 160 درصدی سرانه مبلغ ضمانت نامه های صادره، جذب 72 درصدی اعتبار توسعه اشتغال پایدار روستایی و ...

افزایش 98درصدی درآمد ارزی استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز یکشنبه 16 دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، رمرودی عملکرد مدیریت این بانک در استان قزوین را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، افزایش 98درصدی درآمد ارزی استان، تحقق 120 درصدی برنامه سپرده های مردمی، جذب 88 درصدی اعتبار طرح توس...

رشد مناسب در شاخص های عملکردی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز دوشنبه پنجم آذر در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، نوری عملکرد مدیریت این بانک در استان قم در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و...را در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اردبیل در بسیاری از شاخص های عملکردی رشد مناسبی داشته است از جمله تحقق 12...

تحقق 148 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز سه شنبه 27 آذرماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، حیدرنژادیان عملکرد مدیریت این بانک در استان همدان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 148 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان، جذب 84 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پایدار روست...

تحقق 197 درصدی برنامه واگذاری اموال تملیکی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار که روز یکشنبه نهم دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، رضایی عملکرد مدیریت این بانک در استان مرکزی را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 88 درصدی برنامه سپرده های مردمی استان، جذب 96 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و ع...

تحقق 111 درصدی برنامه سپرده های مردمی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این دیدار که روز چهار شنبه 19 دی ماه در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد، قایدی زاده عملکرد مدیریت این بانک در جنوب کرمان را در حوزه های تجهیز منابع،وصول مطالبات و املاک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری الکترونیک،خدمات ارزی، و... در فضایی صمیمانه برای مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای لازم را دریافت کرد.بر اساس این گزارش، تحقق 111 درصدی برنامه سپرده های مردمی، جذب 70 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و ...

رشد چشمگیر عملیات ارزی در شعب استان

در ادامه دیدارهای صمیمانه مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیران استانی شعب این بانک که با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه و به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف و حرکت در مسیر بالندگی صورت می گیرد، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با مهدی جهان نجاتی مدیر شعب استان هرمزگان در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار گوناگون