روی خط خبر

«قانون نویسی

عبارت «قانون نویسی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

قانون‌ نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است

یک حقوقدان گفت: قانون گذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است.

اخبار گوناگون