روی خط خبر

آزادی مذاهب

عبارت آزادی مذاهب از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ایران همیشه وطن آرامش یهودیان بوده است

تخصص در حوزه پزشکی و سال ها خدمت به بیماران، در کنار عِرق ملی و روحیه انقلابی، در نهایت زمینه های ورود او به عرصه سیاست فراهم کرد؛ تا با پیگیری مطالبات مردمی و تلاش برای خدمت به جامعه، دغدغه های دینی و ملی خود را دنبال کند. «سیامک مره صدق»، از همان روزهای نخست انقلاب با این حرکت، آشنا و همراه شد و این همراهی را با ورود به حوزه های اجتماعی و خدمت به جامعه، تداوم بخشید.

اخبار گوناگون