روی خط خبر

آزمایشگاه ارزیابی شناختی

عبارت آزمایشگاه ارزیابی شناختی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اضافه شدن ۴ خدمت جدید به ماموریت‌های آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای ارائه خدمات سریع و با کیفیت اقدام به اضافه کردن ۴ خدمت جدید به خدمات این آزمایشگاه کرده که بر اساس آن علاوه بر ارائه خدمات در شیفت دوم، امکان ارائه خدمات "واقعیت مجازی" برای پژوهشگران فراهم شده است.

اخبار گوناگون