روی خط خبر

آیت الله حسین مظاهری

عبارت آیت الله حسین مظاهری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

گاهی به جایی می رسیم که تهمت و غیبت را واجب می دانیم

بخشی از این سخنان را می خوانید:* کسی که پشت سر مردم غیبت کند، گناهش خیلی بزرگ است، اما فقط گناه نیست. آنکه پشت سرش غیبت کرده ایم، حقی به ما پیدا می کند که باید این حق را ادا کنیم. بسیاری از فقها می گویند باید به او بگویی من غیبت تو را کردم تا اینکه راضی شود، و این خیلی مشکل است. فتوای من اینست که باید جبران کنید، ولی لازم نیست به او بگویید غیبت تو را کردم یا به تو تهمت زدم زیرا بدتر می شود .*لازم نیست به او بگوییم آبروی تو را ریختم و غیبت و تهمت و شایعه پراکنی کردم، اما جبرانش لازم است. جبرانش ب...

اخبار گوناگون