روی خط خبر

اتحادیه قربانیان تروریسم

عبارت اتحادیه قربانیان تروریسم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

80 درصد قربانیان تروریسم، مسلمان هستند

اتحادیه قربانیان تروریسم در فرانسه با انتقاد از معرفی مسلمانان به عنوان مسببان حملات تروریستی، گفت که مسلمان ها خود بیشترین قربانی تروریسم هستند.به گزارش فارس، «غیّوم دونوا دوسان مارک»، رئیس اتحادیه قربانیان تروریسم در فرانسه (AFVT) می گوید مسلمان ها بیشترین قربانیان تروریسم در جهان هستند.وی با بیان اینکه نزدیک به ۸۰ درصد قربانیان تروریسم از مسلمانان هستند، گفت که اتحادیه متبوع او گام های مهمی برای فراهم کردن زمینه بازگشت افراد متضرر از حملات تروریستی به زندگی طبیعیشان برداشته است.به گزارش النشر...

اخبار گوناگون