روی خط خبر

احیای هنر سنتی

عبارت احیای هنر سنتی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

حمله سونامی مدرنیزم به نقاشی سنتی ایرانی

یک نقاش معتقد است که مدیران و استادان رشته های هنری به دلیل آشنا نبودن با نقاشی «قهوه خانه ای» از آن فراری هستند.نقاشی قهوه خانه شیوه ای از نقاشی ایرانی است. این سبک، نقاشی روایی رنگ روغن با درون مایه های رزمی، مذهبی و بزمی است که در اواخر قاجار و اوایل پهلوی هم زمان با جنبش مشروطه ایران اوج گرفت. نمونه های قابل توجهی از آثار هنرمندان نقاشی قهوه خانه ای در موزهٔ «رضا عباسی» نگهداری می شود.مهدی طالعی نیا ـ نقاش سبک قهوه خانه ای ـ در گفت وگو با ایسنا درباره دلیل بی توجهی به هنر نقاشی «قهوه خانه ای...

اخبار گوناگون