روی خط خبر

اسماعیل رضایی

عبارت اسماعیل رضایی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

«طیب» که بود و چرا اعدام شد؟

طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی بامداد روز ۱۱ آبان سال ۴۲ به اتهام فعالیت علیه شاه و طرفداری از امام خمینی در روز ۱۵ خرداد اعدام شدند.طیب که از بزن بهادرهای تهران بود، در شب معرض تیر سربازان قرار می گیرد تا به خاطر حمایت از امام(ره) تیرباران شود.

اخبار گوناگون