روی خط خبر

اعتراضات مشتری

عبارت اعتراضات مشتری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اعتراضات مشتری

از درس های "مدیریت و کار و کسب سواد زندگی" هرگاه در کسب و کار شما هیچ مشتری ناراضی وجود نداشته باشد بدانید که امتیاز ویژه ای را ازدست داده اید؛ آن امتیاز ویژه، فرصتی است که شما برای جبران نارضایتی مشتری می توانید داشته باشید. بسیاری از مشتریان وفادار امروز، مشتریان ناراضی دیروز بودند که به اعتراض شان به خوبی رسیدگی شده است.متن کامل را اینجا مطالعه کنید."سواد زندگی" پروژه آموزشی عصر ایران استسایت:http://www.savadezendegi.com/کانال:t.me/savadzendegi

اخبار گوناگون