روی خط خبر

اقتصادجنگی

عبارت اقتصادجنگی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ایران در شرایط اقتصادجنگی چه می کند؟

امریکا در نظر دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند ولی تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند که این هدف امریکا محقق نخواهد شد. البته انتظار می رود بعد از روز ۴ نوامبر، روزی که قرار است تحریم نفتی…

اخبار گوناگون