روی خط خبر

اقتصاد اندونزی

عبارت اقتصاد اندونزی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

چرا اندونزی پیشرفت کرد؟

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه کشورهایی پیشرفت خواهند کرد که مدیران آن ها، به حداقل سی سال آینده فکر کنند، گفت: اندونزی توانسته است با اتخاذ سیاست های منطقی، با یادگیری از محیط بین المللی و از همه مهمتر با دستیابی به اجماع میان دست اندرکاران حزبی، سیاسی، نظامی، امنیتی و آکادمیک جامعه، به کشوری آرام و در حال پیشرفت تدریجی و مورد احترام در آسیا و خارج از آسیا تبدیل شود.به گزارش ایسنا، یادداشت محمود سریع القلم با عنوان«آینده اندونزی» به شرح زیر است:مطالعه وضعیت تعدادی از ک...

اخبار گوناگون