روی خط خبر

بازافرینی شهری

عبارت بازافرینی شهری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

لزوم نگاه ویژه به فاضلاب در بازآفرینی شهری

به گزارش فانوس، عباس آخوندی در حاشیه افتتاح 16 پروژه بازآفرینی شهری در مشهد، اظهار کرد: قطعا یکی از سیاست های بازآفرینی شهرهای ما توجه به سیستم فاضلاب شهری است. اکثر شهرهای ما در کنار رودخانه ها بوده و آن ها یکی از نقاط جذاب شهر بودند که به آنها زندگی می داده اند. این رودخانه ها حالا اغلب به مسیر عبور زباله ها تبدیل شده و برعکس اینکه سرمنشاء زندگی باشند به مراکز آلودگی تبدیل شده اند.وی افزود: به همین خاطر در شورایعالی شهرسازی و معماری این بحث را مطرح کردیم که چطور رودخانه ها را به ثروت شهرها تبد...

اخبار گوناگون