روی خط خبر

بخاری های استاندارد

عبارت بخاری های استاندارد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تجهیز مدارس کشور به بخاری های استاندارد تا 3 سال دیگر

تا سه سال دیگر همه مدارس کشور به بخاری های استاندارد مجهز می شوند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فنی نظارت سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور هدف از این اقدام را علاوه بر ایمن سازی مدارس کشور استفاده از بخاری هایی با مصرف انرژی کمتر عنوان کرد.آقای ورناصری در بازدید از تنها کارخانه تولید بخاریهای کم مصرف در رزن افزود : استفاده از سیستم ها نوین گرمایشی می تواند هزینه راه اندازی این سیستم ها را در مدارس کاهش دهد.او با بیان اینکه بیش از۴۰ درصد از مدارس کشور به سیستم گرمایشی استانداد مجهز نیس...

اخبار گوناگون