روی خط خبر

بدافزار گوگل

عبارت بدافزار گوگل از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کشف بدافزاری که مخفیانه در گوگل فعالیت دارد

این سیستم از توانایی تغییر مجوزهای معتبر اندروید به نحوی استفاده می کند که می تواند دستور یا شبکه کنترلی را برای ارتباط بر اساس شماری از اتصالات از قبیل پورت های TCP اینترنت تا تماس های تلفنی به کار گیرد. به این ترتیب این نرم افزار می تواند بدون دسترسی به اینترنت اعمال نظارتی و جاسوسی خود را به سرانجام برساند.

اخبار گوناگون