روی خط خبر

بزرگ ترین پایتخت های جهان

عبارت بزرگ ترین پایتخت های جهان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کوچک ترین پایتخت جهان که از واتیکان هم کوچک تر است، کجاست؟

آیا می دانستید که دو کشور در جهان اصلا پایتخت رسمی ندارند و 13 تا از کشورها بیشتر از یک پایتخت دارند؟ اما گذشته از این مسئله بین آن کشورهایی که به صورت معمول یک پایتخت رسمی دارند، می دانید که کدام هایشان بزرگ ترین پایتخت های جهان و کدام هایشان کوچک ترین پایتخت های جهان را دارند؟ شاید حدس زدن بزرگ ترین پایتخت های جهان کار راحتی باشد و احتمالا شما هم بتوانید به راحتی چندتا از بزرگ ترین پایتخت های جهان را نام ببرید، اما معمای اصلی این است که کدام کشورها کوچک ترین پایتخت های جهان را دارند؟

اخبار گوناگون