روی خط خبر

بلوای بنزین

عبارت بلوای بنزین از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

شماره تازه «امید جوان»/بلوای بنزین (+ جلد)

در شماره تازۀ هفته نامۀ «امید جوان»، صفحه اول و تحلیل هفتگی در سه صفحه به موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اختصاص یافته است.به گزارش عصر ایران، سردبیر امید جوان تحلیل خود را با اشاره به گفته ای از نصرت رحمانی شاعر در سال 1358 شروع می کند که گفته بود: «شعر باید بوی نفت بدهد.نفت، خون ماست» و در ادامه آورده است: «حالا نه شعر ما که سیاست ما در چند روز بوی بنزین - از مشتقات و فرآورده های نفتی- به خود گرفت».

اخبار گوناگون