روی خط خبر

بنیاد ایرانشناسی

عبارت بنیاد ایرانشناسی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ثبت‌نام اولین جشنواره "تارنماهای ایرانشناسی" تمدید شد

زمان ثبت نام در نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی تا ۳۰ دی ماه تمدید شد.به گزارش ایسنا، به دلیل استقبال و درخواست مالکان تارنماهای ایرانشناسی به شرکت در نخستین جشنواره تارنماهای ایرانشناسی، زمان ثبت نام در این جشنواره تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ تمدید شد.این جشنواره شناسایی مطلوبترین وبگاه ها در زمینه مطالعات ایرانشناسی، از نظر شاخص های سنجش وب را هدف قرار داده و تلاشی در راستای رقابت صاحبان تارنماها و گردآوری تجربه های آنان و ارتقای سطح کیفیشان در مجامع داخلی است.بر اساس اعلام روابط عمومی بنیاد ا...

رییس بنیاد ایرانشناسی: خلیج فارس متعلق به ملتی است که در آن زندگی کرده و اصالت دارد

رییس بنیاد ایرانشناسی در همایش "خلیج فارس برای ملت های خلیج فارس" گفت: به لحاظ تاریخی و حقوق بین الملل خلیج هایی که سابقه تاریخی با یک ملت یا ملت ها دارند به " خلیج های تاریخی" معروف هستند. نام این خلیج ها نامی است که ملت های آن منطقه بر آن ها گذاشته اند.

اخبار گوناگون