روی خط خبر

بهانگر

عبارت بهانگر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

امضاء توافقنامه ایجاد مرکز رشد و کارآفرینی روستایی در روستای بهانگر سبزوار

یک روستای کوچک و ناشناس در دامنه کوهستان، با فاصله ۵ کیلومتری از جاده اصلی که هر تازه واردی در ابتدای راه از خودش می پرسد آیا اساساً راه را درست آمده است؟این روستا دیروز میزبان گروه بزرگی از مدیران، کارآفرینان و دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی و دولتی بود، جمعی که بسیاری از آنان برای بار اول حتی نام این روستا را شنیده بودند و هر یک با پیشینه ای خاص و موقعیتی متفاوت همراه قدمی بزرگ شدند.زبان مشترک این جمع و نقطه اتصال آن ها «توجه به روستا» بود، این باور مشترک ، هر یک از آنان را از دور و نزدیک به «ا...

اخبار گوناگون