روی خط خبر

بهبود شرایط اشتغال

عبارت بهبود شرایط اشتغال از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تجمع کشاورزان کنار پل خواجو در اصفهان+تصویر

صبح امروز جمعی از کشاورزان شرق اصفهان که به دلیل خشکسالی امکان کشت و زرع ندارند حوالی پل خواجو تجمع کردند.صبح امروز جمعی از کشاورزان شرق اصفهان که به دلیل خشکسالی امکان کشت و زرع ندارند حوالی پل خواجو تجمع کردند.کشاورزان نسبت به بی توجهی مسؤولان اعتراض داشته و خواستار رسیدگی به وضعیتشان و بهبود شرایط اشتغال در شرق اصفهان بودند.تجمع امروز اتفاق جدید نبوده و در ادامه تجمعات قبلی کشاورزانی است که در دو سال اخیر آبی برای کشاورزی نداشته اند و تنها بخشی از خسارت نکاشت خود را تحت عنوان حق آبه دریافت کر...

اخبار گوناگون