روی خط خبر

بیانیه 200 سینماگر

عبارت بیانیه 200 سینماگر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

«برخی امضا کنندگان (بیانیه سینماگران) با سیما همکاری دارند!»

روزنامه کیهان در ادامه واکنش به بیانیه 200 سینماگر ایرانی امروز خواستار عدم همکاری صدا و سیما با امضا کنندگان آن شد.به گزارش عصر ایران کیهان نوشت: «با توجه به انفعال حراست سازمان سینمایی و وزارت ارشاد اما از حراست صداوسیما انتظار می رود که توجه ویژه ای به این بیانیه و امضاکنندگان آن داشته باشد. برخی از امضاکنندگان با سیما همکاری داشته اند و دارند و از قبل این همکاری به نام رسیده اند!»

اخبار گوناگون