روی خط خبر

تاآخرهفته

عبارت تاآخرهفته از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تعیین تکلیف فدراسیون های ضعیف دربازیهای آسیایی تاآخرهفته

تاکنون 15 فدراسیون گزارشات خود را به دبیرخانه ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک ارائه کردند و از این هفته نیز جلسه با 5-6 فدراسیون باقی مانده برگزار می شود.بعد از جمع بندی نهایی گزارش مربوطه در سایت وزارت…

اخبار گوناگون