روی خط خبر

تابلوی برق

عبارت تابلوی برق از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

معامله بیش از 1 میلیون کیلووات ساعت در تابلوی برق بازار فیزیکی

به گزارش ایران اکونومیست؛ خاطر نشان می گردد امروز در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیك روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و كم باری روزانه 97/11/17 گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیك روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و كم باری روزانه 97/10/21 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

اخبار گوناگون