روی خط خبر

تعاونی دانش بنیان

عبارت تعاونی دانش بنیان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ده چالش بخش تعاون و ضرورت چاره اندیشی آقای وزیر!

بخش تعاون کشور، برخلاف خانواده گسترده خود و مانورهای زیادی که روی کارآمدی آن می شود، متاسفانه درگیر چالش های عدیده است. چالش های که هر کدام به تنهایی ، قادر به کاهش معنادار اثرگذاری این بخش در اقتصاد کشور خواهند بود. متن زیر به 10 چالش مهم و اولویت دار بخش تعاون اشاره دارد. چالش هایی که که می بایست آقای دکتر شریعتمداری برای آنها چاره اندیشی نماید. چالش هایی که حتی می توانند بعنوان شاخصی مناسب برای سنجش سطح توانمندی گزینه ها و انتخاب معاون تخصصی وزیر در این حوزه مورد استفاده قرار گیرند.

بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران است

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت فقرزدایی ادامه داد: تعاونی ها به طور عمده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری مواجه هستند، ایجاد شده اند به همین دلیل می توان گفت که توسعه تعاون راهکاری مناسب برای مقابله با فقر محسوب می شود.

بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران است

به گزارش ایران اکونومیست؛ بهمن عبداللهی با اعلام اینکه تعاونی ها می توانند با کمترین هزینه، مشاغل پایدار ایجاد کنند، اظهار داشت: سال گذشته و پیش از بروز نوسان های ارزی، هزینه ایجاد هر شغل پایدار در بخش های اقتصادی غیر از تعاون 400 تا 500 میلیون تومان اعلام شد در حالی که این رقم برای تعاونی ها 50 تا 100 میلیون تومان است.رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت فقرزدایی ادامه داد: تعاونی ها به طور عمده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری مواجه هستند، ایجاد شده اند به همین دلیل می توان گفت که تو...

بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران است

به گزارش ایران اکونومیست؛ بهمن عبداللهی با اعلام اینکه تعاونی ها می توانند با کمترین هزینه، مشاغل پایدار ایجاد کنند، اظهار داشت: سال گذشته و پیش از بروز نوسان های ارزی، هزینه ایجاد هر شغل پایدار در بخش های اقتصادی غیر از تعاون 400 تا 500 میلیون تومان اعلام شد در حالی که این رقم برای تعاونی ها 50 تا 100 میلیون تومان است.رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت فقرزدایی ادامه داد: تعاونی ها به طور عمده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری مواجه هستند، ایجاد شده اند به همین دلیل می توان گفت که تو...

اخبار گوناگون