روی خط خبر

تمرکز در امتحان

عبارت تمرکز در امتحان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تمرکز در جلسه امتحان

کودکانی که در طول سال تحصیلی تحت فشار دائمی والدین کمال گرا برای دریافت نمره 20 بوده اند، بیش از دیگر بچه ها  سر جلسه امتحان دچار استرس می شوند. این بچه ها سر جلسه امتحان مدام در فکر برآورده کردن انتظارات والدین خود هستند و در مواجهه با نخستین سؤالی که پاسخ آن را نمی دانند دچار اضطراب می شوند

اخبار گوناگون