روی خط خبر

توسعه بانکداری الکترونیک

عبارت توسعه بانکداری الکترونیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کارت بانکی یا پول نقد؟

«کارت می کشید؟» این را فروشنده ای می گوید که برای پس دادن بقیه پول مشتری، سکه و اسکناسی در دخل خود ندارد؛ کارت مشتری را می گیرد و می گوید «دوره پول نقد به سر آمده».

اخبار گوناگون