روی خط خبر

توسعه بانکداری الکترونیک

عبارت توسعه بانکداری الکترونیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مهار نقدینگی آری، افزایش نرخ سود خیر

«افزایش نرخ سود بانکی» در حالی به عنوان یک گزینه برای مهار نقدینگی سرگردان از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود که همگان می دانند سرانجام این کار، گران شدن هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بخش های اقتصادی بویژه تولید است

۸۰ درصد مبادلات کشور در بستر الکترونیک انجام می شود

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ۲۰ درصد مبادلات کشور درحال حاضر با پول نقد و ۷۹ تا ۸۰ درصد پرداخت چه در بخش خُرد و چه در دیگر بخش ها از طریق سیستم های الکترونیک انجام می شود.

اخبار گوناگون