روی خط خبر

جایگزین کیلوگرم

عبارت جایگزین کیلوگرم از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

شاید به زودی شاهد جایگزین کیلوگرم باشیم!

قرار است یک کنفرانس کلی با موضوع وزن و مقیاس برگزار شود که امکان دارد ایده کلی کیلوگرم را از بین ببرد و یک جایگزین کیلوگرم انتخاب کند. پیش از این مقیاس ما از یک کیلوگرم، یک حجمی از پلاتینیوم و ایریدیوم بوده است. به جای این دیوان بین المللی وزن و مقیاس قصد دارد تا سیستم جهانی اندازه گیری کیلوگرم را کاملا تغییر دهد. پیدا کردن جایگزین کیلوگرم نیازمند یک تجدید نظر جهانی است.همانطور که گفتیم، دانشمندان برای یک یک کیلوگرم از یک حجم فلزی استفاده می کردند. شاه لوئیس شانزدهم، تلاش کرد تا یک مقیاس کلی ایج...

اخبار گوناگون