روی خط خبر

جلیقه زدها

عبارت جلیقه زدها از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

خسارت 170 میلیون یورویی جلیقه زردها به فرانسه

شرکت های بیمه در فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند؛ اعتراضات اخیر در این کشور که هر شنبه برگزار می شود، بدون احتساب هجدهمین اقدام معترضان 170 میلیون یورو خسارت بر جا گذاشته است.به گزارش ایرنا، این خسارت ها به طور عمده شامل تخریب اموال عمومی و دولتی توسط جلیقه زردها و همچنین اعتصاب های گسترده کارمندان فرانسوی شاغل در خدمات عمومی بوده است.بنا به این گزارش، 'امانول مکرون' رئیس جمهوری فرانسه پس از خشونت هایی که در جریان هجدهمین هفته اعتراض های جلیقه زردها در پاریس به وقوع پیوست، گفته که می خواهد تظاهرات...

اخبار گوناگون