روی خط خبر

حصیرآباد

عبارت حصیرآباد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

وضعیت فاضلاب حصیرآباد اهواز (+ عکس و فیلم)

عصرایران؛ بهناز جوشن- «حصیر آباد» یکی از محله های قدیمی شهر اهواز است. زندگی مردم در این منطقه به سختی سپری می شود. به گفته یکی از اهالی محل «دو سال است که فاضلاب دچار گرفتگی و سرریز شدن به کوچه و خیابان می شود و مشكلات فراوانی را برای تردد خودروها و شهروندان ایجاد کرده و البته زمستان هم که از راه برسد زندگی مردم به کلی مختل می شود و تنها با قایق کارهای روزمره را می توان انجام داد».مشکل حصیرآباد تنها به فاضلاب ختم نمی شود. زباله های انباشته شده در کوچه ها، ماندن آب و تبدیل آن به لجن در جوی ها مو...

اخبار گوناگون