روی خط خبر

حقوق بازنشستگان کشوری

عبارت حقوق بازنشستگان کشوری از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید به همراه معوقات فروردین

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید به همراه معوقات فروردین خبر داد.به گزارش تسنیم، سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در تویتر خود از پرداخت حقوق اردیبهشت ماه تمامی بازنشستگان این صندوق براساس احکام جدید سال 98 به همراه معوقات فروردین ماه تا ساعاتی دیگر خبر داد.

گام‌هایی برای شفافیت صندوق‌ها

هفته گذشته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده داد در آینده آن گروه از اعضای هیئت مدیره و مدیران 425 شرکت وابسته به صندوق های بیمه ای که در مسیر اجرای شفافیت قدم برنداشته اند، از کار برکنار خواهند شد. همچنین از برنامه وزارتخانه برای انتشار فیش حقوقی اعضای هیئت مدیره، میزان پاداش دریافتی پایان سال و حتی انتشار اطلاعات خریدوفروش هایی که در قالب شرکت ها انجام می دهند، سخن گفت.

اخبار گوناگون