روی خط خبر

حیات حسنی

عبارت حیات حسنی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مدافعان ازدواج چندهمسری: نگویید هَوو بگویید هَمشوی

به دنبال انتشار نظر آیت الله خامنه ای در عدم موافقت با چند همسری، موافقان تعدد زوجات سکوت پیشه کردند. اینکه سکوت آن ها تا کی ادامه دارد و آیا مانند گذشته بار دیگر به میدان برمی گردند یا خیر روشن نیست. علی رغم تمام این مخالفت ها و بسته شدن صفحه رسمی موسسه ترویج چندهمسری در اینستاگرام، در سایت خود به تبلیغ کارگاه چندهمسری و مطالب تشویقی و ترویجی دیگر مشغول هستند.

اخبار گوناگون