روی خط خبر

خرید و فروش مجوز

عبارت خرید و فروش مجوز از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

بساط میلیاردی خرید و فروش مجوز

آگهی فروش مجوز دفتر هواپیمایی ۱۰۰ میلیون تومان به اشتراک گذاشته شده بود. آگهی دهنده ‏فروش مجوز شرکت نمایندگی کشتیرانی را ۱۵۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته است. آگهی ‏دهنده ای هم فروش مجوز فعالیت موسسه فرهنگی و هنری چندمنظوره را با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان به ‏اشتراک گذاشته است.

اخبار گوناگون