روی خط خبر

خودکامگی

عبارت خودکامگی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مردم سالاری آنلاین - دکتر فاطمی زیر سایه نام دکتر مصدق

  آنچه ملت ایران را در طی هزاران سال با همه فراز و نشیب ها پابرجا ، سربلند و آزاد منش  نگه داشته، تبعیت از راه و روش شهیدان ملی راه آزادی و قانونمندی است که برای استقلال سیاسی کشورمان، رفاه  و آسایش  مردم، طرد ستم، خودکامگی و فساد مبارزه کردند تا روحیه ستم زدائی ملت را زنده نگه داشته  و ایرانمان را در صحنه گیتی پویا و جاویدان نگه دارند. دکتر حسین  فاطمی  از جمله این دلاورمردان تاریخ معاصر وطنمان است.   مردی که می خواست مجلس و دولت ، برگ...

غارتی یا رقابتی؟

بسیاری علی رضاقلی را با کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی می شناسند. جامعه شناسی نخبه کشی اینک به چاپ بیست و هفتم رسیده و جامعه شناسی خودکامگی در آستانه رسیدن به چاپ سیزدهم است. به زعم بسیاری از طرفداران رضاقلی ویژگی بارز او اشراف بر تاریخ و ادبیات ایران است. او خیل عظیمی از مبانی نظری جامعه شناسی را با اکسیر تاریخ درآمیخته و به بیانی علمی بومی ایجاد کرده است.

اخبار گوناگون