روی خط خبر

داوود پرهیزکار

عبارت داوود پرهیزکار از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

خشکسالی ۳۰ ساله؛ یک دروغ علمی

«خشکسالی در ایران دوره های ۳۰ یا ۲۰ ساله دارد و بعد از گذر از این دوره، کشور به ترسالی می رسد.» این از جمله ادعاهایی است که چند وقت یکبار در فضای مجازی و حتی برخی رسانه ها مطرح می شود اما رئیس سازمان هواشناسی کشورآن را «غیر علمی» می داند و می گوید: جامعه علمی جهان، «دوره ای بودن» خشکسالی را تایید نمی کند.

اخبار گوناگون