روی خط خبر

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور

عبارت دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نیاز فوری به توزیع ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک :: قانون

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور با بیان اینکه پس از دستور معاون اول برای توزیع لاستیک با ارز دولتی و کاهش تعرفه واردات لاستیک تنها ۵۰ هزار حلقه بین کامیون داران توزیع شد در حالی که بازار نیاز فوری به حداقل ۳۰۰ هزار حلقه داشت

اخبار گوناگون