روی خط خبر

درست نویسی

عبارت درست نویسی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

املای درست برخی از کلمات

• «اثناعشر» (نه اثنی عشر. «اِثناعشر» به معنای دوازده است: شیعۀ اثناعشری)• «ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی توان آن را تبدیل به «ی» کرد)• «بحبوحه» (نه بهبوهه/ بهبوحه)• «برهه» (نه برحه)• «بنیان گذار» (نه بنیان گزار)• «بی محابا» (نه بی مهابا)• «پول خرد» (نه خورد)• «ترجیح» (نه ترجیه)• «توجیه» (نه توجیح)• «جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی توان آن را تبدیل به «ی» کرد)• «خانه ای، جمله ای» (نه خانه ایی، جمله ایی. توضیح اینکه «خانه ئی» و «خانه یی» هم درست اند...

هشدار درباره گسترش یک ویروس خطرناک!

بهادر باقری می گوید: این بیم می رود که تا چند سال دیگر کسی نتواند متون قدیمی را بخواند و با آن ها ارتباط برقرار کند، چون تیراژ آن چه در فضای مجازی گسترش پیدا می کند به میلیون ها بازدید می رسد و وجود غلط در یک متن با تیراژ میلیونی مثل این است که یک ویروس خطرناک در یک محیط جمعی گسترش پیدا کند که جبران آن کار ساده ای نیست.

به محتوا گیر می‌دهند ولی به غلط نوشتن نه

عباسعلی وفایی می گوید: یکی از ضعف های حوزه نشر این است که هیچ متولی ای در جهت صیانت از رسم الخط و نوع نوشتار فارسی وجود ندارد؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممکن است از نظر محتوایی به آثار گیر بدهد اما از نظر رسم الخط و نوع نوشتار هیچ توجهی ندارند.

زبان را به‌زور به خورد مردم نمی‌شود داد

محمد دهقانی با ناچیز دانستن تاثیر فرهنگستان در جلوگیری از غلط نویسی ها، می گوید: فرهنگستان واژه هایی را که می سازد به زور از طریق رادیو و تلویزیون به خورد مردم می دهد. زبان را نمی شود به زور به خورد مردم داد. مردم زبان خودشان را دارند و بهتر است آن زبان را به خوبی یاد بگیرند و متناسب با آن شیوه های درستی را در پیش بگیرند.

آن‌چه مجوز تضعیف زبان مادری است

محمد شادروی منش می گوید: ما باید یک حد تعادل را در کاربرد زبان نگه داریم؛ نه آن قدر که یک زبان عصاقورت داده داشته باشیم و به هیچ خلاقیت تازه ای در زبان اجازه فعالیت ندهیم، نه آن گونه باشد که هرچه را به ذهن و ضمیرمان آمد بی درنگ و اندیشه وارد زبان کنیم.

مصیبتی به نام غلط‌نویسی! - ایسنا

غلامحسین سالمی غلط نویسی ها را مصیبت می داند و می گوید: دل نگرانی من همواره این بوده که برخی ناشران احترامی برای زبان قایل نیستند و هرچه را که به دست شان برسد چاپ می کنند؛ بدون این که به محتوای آن توجه کنند.

هشدار کزازی درباره مرگ زبان

میرجلال الدین کزازی می گوید: اگر آیین ها و هنجارهای زبانی را پاس نداریم بی گمان زبان بدین گونه آن پیکره سنجیده و به آیین اش را از دست خواهد داد و اندک اندک به آمیزه ای از واژه ها که هیچ پیوند ساختاری و سنجیده ای با هم ندارند فرو خواهد کاست، و کارایی زبان از دست خواهد رفت و مرگ زبان آغاز خواهد شد.

بی‌سوادی باب نشده، رو شده!

ارسلان فصیحی می گوید: نمی توان گفت بی سوادی باب شده، بلکه رو شده است؛ چون تا وقتی کسی چیزی ننویسد مشخص نمی شود که سطح سواد املایی عمومی پایین است اما حالا هر کس یک گوشی در دست دارد و مجال پیدا می کند برای نوشتن و مکتوب کردن.

آغاز روز با غلط‌های عجیب و غریب

محمد حسینی می گوید: شما از صبح که بیدار می شوید با اشکال های عجیب و غریب زبانی روز را آغاز می کنید؛ مثلا در مترو تقریبا عموم جمله هایی که هشدارها یا اعلان های مترو هستند و داخل آن فضا پخش می شوند غلط هستند و نحو زبان فارسی را رعایت نکرده اند.

اخبار گوناگون