روی خط خبر

درس های مهم در زندگی

عبارت درس های مهم در زندگی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

16 درس مهم در زندگی که هر فرد باید چندین بار آنها را یاد بگیرد

زندگی کردن هنر می خواهد و به نظر بعضی (اکثرا؟) سخت است. برای همین باید برای آن آماده بود و فنون زندگی را آموخت. اما حقیقتا برای گرفتن مدرک در رشته هنر زندگی چه درس هایی را باید یادگرفت؟!یکی از راه های یادگیری دروس زندگی خواندن کتاب های اندیشمندان بزرگ است. یک کتاب ساده اما پر مغز در این میان کتاب شازده کوچولو است که بهترین ترجمه کتاب شازده کوچولو با ترجمه احمد شاملو می باشد. این کتاب به هر کسی که می خواهد زندگی کند توصیه می شود. به هر حال قبل از اینکه به مطالعه آن کتاب بپردازید در اینجا مهم ترین...

اخبار گوناگون