روی خط خبر

دستمزد

عبارت دستمزد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

وزیر کار اولین گام را برای ترمیم دستمزد بردارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ فتح اله بیات با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کارگری، اظهار کرد: آقای شریعتمداری به موضوع صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی و معیشت کارگران اشاره کرد که این مواد جزو دغدغه های اصلی کارگران است؛ از طرفی اعلام کرد که حمایت از بنگاه ها و کارخانه های تولیدی را در دستور کار قرار می دهد که مورد توجه کارفرمایان و تولیدکنندگان است؛ بنابراین اگر وی حقیقتا به این موارد اهتمام جدی داشته باشد، بخش اعظمی از مشکلات کارگران و کارفرمایان برطرف خو...

وزیر کار اولین گام را برای ترمیم دستمزد بردارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ فتح اله بیات با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کارگری، اظهار کرد: آقای شریعتمداری به موضوع صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی و معیشت کارگران اشاره کرد که این مواد جزو دغدغه های اصلی کارگران است؛ از طرفی اعلام کرد که حمایت از بنگاه ها و کارخانه های تولیدی را در دستور کار قرار می دهد که مورد توجه کارفرمایان و تولیدکنندگان است؛ بنابراین اگر وی حقیقتا به این موارد اهتمام جدی داشته باشد، بخش اعظمی از مشکلات کارگران و کارفرمایان برطرف خو...

اخبار گوناگون