روی خط خبر

دنیا زبان

عبارت دنیا زبان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل و در50 روز

در دنیای امروز، شما برای عبور از مسیر موفقیت، باید بتوانید با سایر کشورها ارتباط برقرار کنید. مهم ترین ابزار برای ایجاد این ارتباط، زبان انگلیسی است. شما، برای موفقیت در کار، تحصیلات و به طور کلی، تعامل با مردم سایر کشورها، به یادگیری زبان انگلیسی، نیاز مبرمی خواهید داشت. همان طور که اطلاع دارید، […] نوشته تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل و در۵۰ روز اولین بار در چطور پدیدار شد.

هر 100روز 7زبان می‌میرد

روی زمین، انسان های گوناگون، به زبان های متفاوتی صحبت می کنند: حدود 7000 زبان! اما بسیاری از آن ها بازمانده های انگشت شماری دارند که با مرگ آن ها، آن زبان هم برای همیشه محو خواهد شد، هر 14 روز، یک زبان می میرد.

اخبار گوناگون